Autorijschooldewijk.nl  

   0522-440493  of  06-25336183        

Beste leerling,

Wij blijven ons houden aan de Richtlijnen van het RIVM en het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’. Hierdoor hebben wij aanvullende maatregelen moeten treffen. Zo mogen wij alleen leerlingen toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Voorafgaand aan de rijles zal de instructeur dan ook 2 controlevragen stellen:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, loopneus, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
Beantwoord de leerling een vraag met ‘ja’ dan kan de les niet doorgaan.

Verder hebben wij de volgende aanvullende maatregelen genomen:
Voor het betreden van de lesauto vragen wij alle leerlingen om de handen te wassen voor aanvang van de rijles en vermijden we fysiek contact, zoals het schudden van de hand.
Als de instructeur een leerling treft met ziekteverschijnselen die op het virus kunnen duiden, dan kan de rijles worden geannuleerd en doorbelast.

Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur voor en na elke rijles gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol.

Het dragen van mondkapjes is vanuit de overheid niet verplicht gesteld voor rijscholen.
Leerling en instructeur mogen zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen.
Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
Indien de leerling wenst dat ook de instructeur een mondkapje draagt, dan kan dit worden aangegeven.